Συστήματα στεγάνωσης πολυουρίας

Acqua Primer NP

Υδατοδιάλυτο εποξειδικό αστάρι κατάλληλο για το σύστημα στεγανοποίησης Neoproof® Polyurea.

Το Acqua® Primer NP είναι αστάρι κατάλληλο για την προετοιμασία των επιφανειών, που πρόκειται να επιστρωθούν με τα συστήματα στεγανοποίησης Neoproof®Polyurea. Δημιουργεί χημική πρόσφυση με την πολυουρία, συμβάλλοντας στην μακροχρόνια αντοχή της στεγάνωσης.

Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών με πολύ δυνατή πρόσφυση. Κατάλληλο για επιφάνειες από μπετόν, θερμομονωτικό
αφρό πολυουρεθάνης, ασφαλτικές μεμβράνες με ψηφίδα, που πρόκειται να επικαλυφθούν με τα συστήματα στεγανοποίησης
Neoproof® Polyurea.
Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ για την χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια.

Εμφάνιση Γυαλιστερό, γκρι ανοιχτό
Πυκνότητα (EN ISO 2811.01) Συστατικό Α: 1,17 g/cm3
Συστατικό B: 1,12 g/cm3
Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος) 100Α:40Β
Κατανάλωση 120-160gr/m2, για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)
Χρόνος στεγνώματος (+25°C) 7 ώρες
Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) (+25°C) 1 ώρα
Χρόνος επαναβαφής (+250C) Μετά από 24 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής +12oC έως +350C
Βατότητα 24 ώρες (+250C)
Απόκτηση πλήρους σκληρότητας ~7 ημέρες (+250C)
Αντοχή σε πρόσφυση ≥3 N/mm2

Συσκευασία

Σετ 7kg σε πλαστικά δοχεία (στην προκαθορισμένη αναλογία
ανάμιξης των συστατικών Α&Β κατά βάρος).

Χρόνος αποθήκευσης
3 έτη (5-35°C) σε σφραγισμένα δοχεία.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...