Πολυουρεθανικό αστάρι

ESHADESMOLAST PRIMER PU

To ESHADESMOLAST PRIMER PU είναι υψηλής ποιότητας, πολυουρεθανικό προστατευτικό βερνίκι ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για την σντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο κλπ. Η σύνθεση του βασίζεται σε ελαστομερείς πολυουρεθάνες.

Ο πολυμερισμός του ολοκληρώνεται μέσα σε 12 ώρες από την εφαρμογή με αποτέλεσμα ενός ομοιογενούς προστατευτικού υμένα. Αυτός ο υμένας είναι ενιαίος, σκληρός και ελαστικός. Η ειδική του σύνθεση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει την πρόσφυση υλικών με βάση την πολυουρεθάνη σε όλα τα πορώδη υποστρώματα.

ESHADESMOLAST PRIMER PU

Το ESHADESMOLAST PRIMER PU χρησιμοποιείται:

  • Ως αστάρι για πολυουρεθανικές , ακρυλικές, υβριδικές & εποξειδικες επιστρώσεις .
  • Για προστασία μεταλλικών επιφανειών ενάντια σε
    διάβρωση.
  • Για προστασία & αστάρωμα πορώδους σκυροδέματος , ξύλινων & γύψινων επιφανειών.
  • Ως βελτίωτικό πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.
  • Για σφράγιση αρμών σε σκυροδέμα.

Δεν συνιστάται για επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα.

Διατίθεται σε δοχεία των 5  Lt και 17 Lt .

To ESHADESMOLAST PRIMER PU διατηρείται για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής για αποθήκευση σε δροσερό/ ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία που δεν έχει ανοιχθεί. Θερμοκρασία αποθήκευσης 5οC-25oC.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...