Συστήματα στεγάνωσης πολυουρίας

Neoproof Polyurea C1

Επαλειφόμενα συστήματα NEOPROOF Polyurea

Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Σχηματίζει μία στεγανή μεμβράνη, αδιαπέραστη από την υγρασία με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στην μηχανική καταπόνηση εφαρμοσμένη σε μία μόνο στρώση. Παρουσιάζει μηδενική απορρόφηση νερού και αντοχή στα λιμνάζοντα νερά. Εφαρμόζεται εύκολα παρέχοντας μακροχρόνια προστασία στεγάνωσης. Διατηρεί τις ιδιότητες του σε θερμοκρασίες από -35oC έως +80oC και καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές. To Neoproof® Polyurea C1 δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για την εφαρμογή του.

Πεδία εφαρμογών

 • Ταράτσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία
 • Βατά δώματα, ιδίως όταν απαιτείται εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
 • Μεταλλικές επιφάνειες
 • Απευθείας πάνω σε νέες ή πολυκαιρισμένες υγρές μεμβράνες
 • Πάνω σε ασφαλτικές μεμβράνες
 • Ως τελική στρώση προστασίας πάνω από ψεκαζόμενη αρωματική πολυουρία ταχείας ωρίμανσης
 • Προστασία σε αφρό πολυουρεθάνης
*Τα παραπάνω υποστρώματα απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία και αστάρωμα, αναλόγως περίπτωσης, πριν την εφαρμογή του Neoproof® Polyurea C1
 • Εμποδίζει την διείσδυση της υγρασίας δημιουργώντας μια αδιαπέραστη μεμβράνη
 • Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο
 • Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές
 • Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
 • Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, σοβά, μέταλλο και ξύλο
 • Στέγνωμα και ωρίμανση σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
 • Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
 • Ευκολία εφαρμογής
 • Μακροχρόνια προστασία στεγάνωσης
 • Ιδανική λύση για στεγανοποίηση βατών ταρατσών
 • Διατηρεί τις ιδιότητες του σε θερμοκρασίες από -35oC έως +80oC
 • Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης ακόμα και αν ανοιχτεί το δοχείο, σφραγιστεί ξανά και τοποθετηθεί σε μέρος
  προφυλαγμένο από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Δεν περιέχει κασσίτερο
 • Συμβατό με όλα τα συστήματα της ψεκάσιμης πολυουρίας.

Στερεά κ.β (ASTM D5201) >85%
Θερμοκρασία λειτουργίας από -350C έως +800C
Αναλογία ανάμιξης (κατά βάρος) 13Α:7Β
Σκληρότητα Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 2240) 76
Σκληρότητα Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM 2240) 25
Κατανάλωση 0,65-0,75kg/m2 (τσιμεντοειδές υπόστρωμα) σε μία στρώση
Χρόνος στεγνώματος (+23οC) 4 ώρες
Χρόνος επαναβαφής (+23οC) 18 ώρες
Συντελεστής υδαταπορρόφησης (EN 1062-3:2008) 0,00kg/m2 min0,5
Υγρασία υποστρώματος <4%
Θερμοκρασία εφαρμογής από +50C έως +350C
Επιμήκυνση (+23oC) 410%
Αντοχή σε εφελκυσμό (+23oC) 9,8N/mm2
Αντοχή πρόσφυσης σε σκυρόδεμα (ASTM D4541) > 3Ν/mm2

Χρόνος εργασιμότητας
+5°C – 120 λεπτά
+23°C – 90 λεπτά
+35°C – 50 λεπτά

Επιφανειακή ωρίμανση
+5°C – 8 ώρες
+23°C – 4 ώρες
+35°C – 2 ώρες

Επαναβαφή / Πλήρης ωρίμανση
+5°C – 24 ώρες
+23°C – 18 ώρες
+35°C – 10 ώρες

Συσκευασία

Σετ 20kg σε μεταλλικά δοχεία (στην προκαθορισμένη αναλογία
ανάμιξης των συστατικών Α&Β κατά βάρος).

Χρόνος αποθήκευσης
Συστατικό A: 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή
συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και έκθεσή
του στην ηλιακή ακτινοβολία
Συστατικό B: 1 έτος εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή
συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και έκθεσή
του στην ηλιακή ακτινοβολία

Ίσως σας ενδιαφέρουν...