Αναπνέουσες συνθετικές μεμβράνες

FIBRANskin AQUASTOP

Οι μεμβράνες FIBRANskin AQUASTOP είναι μεμβράνες στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης και παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13859-2.
Οι μεμβράνες FIBRANskin AQUASTOP εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών για την στεγανοποίηση κάτω από τα κεραμικά πλακίδια αλλά και σε στεγανοποίηση σε μπαλκόνια, δώματα, μπάνια, πισίνες κ.α. Φέρουν 10 χρόνια εγγύηση.
Η επικόλλησης των μεμβρανών στα διάφορα υποστρώματα γίνεται με κόλλα πλακιδίων τύπου C2 TE S1. Κατόπιν η επικόλληση των επικαλύψεων των φύλλων της μεμβράνης γίνεται με μαστίχη τύπου MS. Σε περίπτωση εναπώθεσης φορτίων πάνω από την μεμβράνη (αντεστραμμένο δώμα) επικολλούνται μόνο οι απολήξεις της μεμβράνης στα διάφορα υποστρώματα με κόλλα πλακιδίων τύπου C2 TE S1. Κατόπιν πραγματοποιείται επικόλληση των επικαλύψεων των φύλλων
της μεμβράνης με μαστίχη τύπου MS.

FIBRANskin AQUASTOP

Αντίσταση διάχυσης υδρατμών: 6,85m
Αντοχή σε εφελκυσμό: L=395, T=130 N/50mm
Επιμήκυνση θραύσης: L=23, T=190 %

Συσκευασία ρολά:

1,20m x 30m,

1,25m x 5m

Ίσως σας ενδιαφέρουν...