Αναπνέουσες συνθετικές μεμβράνες

FIBRANskin AQUASTOP

Η FIBRANskin AQUASTOP είναι εύκαμπτη μεμβράνη σε φύλλα για στεγανοποίηση. Εφαρμόζεται σε μικρές επίπεδες στέγες (μπαλκόνια και ταράτσες), μπάνιων, εσωτερικών τοίχων και δαπέδων σε μπάνια με μόνιμη προστασία δαπέδου. Αποτελείται από διπλό φύλλο θερμοπλαστικής πολυολεφίνης παραγόμενης με συνεξώθηση. Κάθε πλευρά είναι επενδυμένη με μη υφασμένες ίνες πολυεστέρα για καλύτερη πρόσφυση της κόλλας πλακιδίων/του κονιάματος που χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση.

Οι μεμβράνες FIBRANskin είναι πολυστρωματικά υλικά που προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις. Οι επιδόσεις αυτές προκύπτουν από την μοναδική τεχνολογία τους. Ανάμεσα στις διάφορες στρώσεις των μεμβρανών μια στρώση είναι αυτή που καθορίζει τις βασικές ιδιότητες του υλικού, η λεγόμενη Λειτουργική Στρώση. Οι κοινές μεμβράνες της αγοράς αποτελούνται από μια πολύ λεπτή Λειτουργική Στρώση. Αυτή βρίσκεται ως οπλισμός μεταξύ των δύο εξωτερικών προστατευτικών στρωμάτων. Το πλεονέκτημα των μεμβρανών FIBRANskin είναι πως διαθέτουν Λειτουργική Στρώση 6 έως 8 φορές μεγαλύτερη.

Αντίσταση διάχυσης υδρατμών: 6,85m
Αντοχή σε εφελκυσμό: L=395, T=130 N/50mm
Επιμήκυνση θραύσης: L=23, T=190 %

Υδατοστεγανότητα EN 1928 – Μέθοδος B – ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών ΕΝ 1931 m 6,85 6,76 6,99
Αντοχή στον εφελκυσμό EN 12311-2 Μέθ. A N/50 mm L=395 T=130 – –
Επιμήκυνση EN 12311-2 Μέθοδος A % L=23 T=190 – –
Αντίσταση σε επικάλυψη EN 12317-2 N/50 mm 110 – –
Αντίσταση σε κρούση EN 12691 mm PND – –
Αντίσταση σε στατικό φορτίο EN 12730 Μέθοδος B kg =20 – –
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες EN 495-5 °C -40 – –
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 ευρωκλάσεις F
– –
Μήκος EN 1848-2 m 5 και 30 – –
Πλάτος EN 1848-2 m 1,2 και 1,5 – –
Βάρος EN 1849-2 g/m2 335 – –
Ειδικό βάρος EN 1849-2 mm 0,52 – –
Σταθερότητα διαστάσεων EN 1107-02 %
Υδατοστεγανότητα επικάλυψης τσιμεντούχας κόλλας C2
Στήλη ύδατος 1m / 24h ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
Πρόσφυση τσιμεντούχας κόλλας C2 στο φύλλο μεμβράνης: εφελκυσμός Μέθοδος CSTB N/mm2 0,9
Πρόσφυση τσιμεντούχας κόλλας C2 στο φύλλο μεμβράνης:
διατμητική τάση Μέθοδος CSTB N/mm2 1,28
Αντοχή σε κρούση με κεραμική επίστρωση Μέθοδος CSTB Αριθμός κρούσεων 4
Επίδραση χημικών EN 1847 Οι τιμές δεν μεταβάλλονται μετά από 28 ημέρες μέσα σε κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου στους 23 βαθμούς C

Συσκευασία ρολά:

1,20m x 30m,

1,25m x 5m

Ίσως σας ενδιαφέρουν...