Μεμβράνες PVC

PVC Danopol FV

Οι μεμβράνες PVC Danopol FV είναι θερμοπλαστικές στεγανωτικές μεμβράνες της Danosa με οπλισμό υαλοπίληματος, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Κατάλληλες για στεγάνωση μη βατού δώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων.
 • Ελαστικότητα – Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
 • Μεγάλη αντοχή στη διάτρηση
 • Πολύ καλή αντοχή σε μικροοργανισμούς, σήψη, μηχανική κρούση, διείσδυση στη ρίζα, φυσική γήρανση, καιρικές συνθήκες, ακτινοβολία UV.
 • Εξαιρετική ευελιξία
 • Περιορίζει τις καταπονήσεις και τάσεις στη στεγανωτική μεμβράνη λόγω των μεταβολών θερμοκρασίας
 • Απορροφά δομικές κινήσεις.
 • Παρέχει καλή προστασία από διάτρηση σε μηχανικές βλάβες, που προέρχεται από τη διέλευση πεζών, συνηθισμένη σε επίπεδες στέγες.
 • Πολύ υψηλή αντοχή σε πιθανή υποβάθμιση που σχετίζεται με χημικές συνθήκες.
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά είδη στηρίξεων.

PVC Danopol FV

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Στεγανοποίηση επίπεδης στέγης, τόσο για νέα κτίρια όσο και για ανακαινίσεις (EN 13956)
 • Μη βατή επίπεδη οροφή
 • Βατή επίπεδη στέγη
 • πράσινες επίπεδες στέγες.
 • Εκτεταμένες πράσινες επίπεδες στέγες (eco)
 • Στεγανοποίηση πολιτικών εργασιών
 • Στεγανοποίηση υπογείου (ΕΝ 13967).
 • Στεγανωτικό φράγμα υγρών στην κατασκευή σηράγγων και συναφών υπόγειων κατασκευών (EN 13491)
 • Στεγανοποίηση ταμιευτήρων και φραγμάτων (EN 13361)
 • Στεγανοποίηση καναλιών (EN 13362).

 

STORAGE:

 • DANOPOL FV 1.2 LIGHT GREY is not toxic or flammable.
 • DANOPOL FV 1.2 LIGHT GREY should be stored in a dry place protected from rain, sun, heat and low temperatures. Be kept in its original packaging, horizontal and parallel all the film (never crossed) on a support level and smooth.
 • DANOPOL FV 1.2 LIGHT GREY will be used first come to work.
 • DANOPOL FV 1.2 LIGHT GREY is easy to cut to adapt the size to work.
 • No waterproofing works should be performed when weather conditions may be harmful, particularly when it is snowing or there is snow or ice on the deck when the cover is rain or wet surface moisture> 8% as QAT NTE or strong wind.
 • No waterproofing works should be performed when the ambient temperature is less than -5 º C for hot air welding.
 • In all cases, be taken into account Health and Safety standards at work, and the rules of good construction practice.
 • Danosa recomends to consult the MSDS of this product, which is available permanently at www.danosa.com or can be obtained by writing to our Technical Department.
 • For any further clarification, please contact our Technical Department.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...