Μεμβράνες P.V.C.

SIKAPLAN G-12

Πολυμερής μεμβράνη βάσεως ΡVC για υγρομόνωσης δωμάτων, εφαρμοζόμενη με μηχανική στήριξη

Η Sikaplan® G-12 (πάχους 1,2 mm) είναι οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, πολλαπλών στρώσεων, συνθετική μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων, με βάση υψηλής ποιότητας πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC) σύμφωνα με ΕΝ 13956 και η οποία περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και επιβραδυντικά φωτιάς. Θερμοσυγκολλάται και είναι κατάλληλη για απευθείας έκθεση, σχεδιασμένη για χρήση σε όλες τις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.

  • Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
  • Ανθεκτική σε μόνιμη ανεμοπίεση
  • Ανθεκτική στις περισσότερες συνήθεις περιβαλλοντικές επιδράσεις
  • Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
  • Ανθεκτική σε μόνιμη ανεμοπίεση
  • Ανθεκτική στις περισσότερες συνήθεις περιβαλλοντικές επιδράσεις
  • Θερμοσυγκολλούμενη
  • Δεν απαιτεί χρήση γυμνής φλόγας
  • Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών
  • Ανακυκλώσιμη

Αντοχή σε κρούση

σκληρό υπόστρωμα ≥  300 mm
μαλακό υπόστρωμα ≥  600 mm

 

Αντοχή σε χαλάζι

άκαμπτο υπόστρωμα ≥  17 m/s
εύκαμπτο υπόστρωμα ≥  20 m/s

 

 

Εφελκυστική αντοχή

διαμήκης (md)1) ≥ 1000 N/50 mm
εγκάρσια (cmd)2) ≥  900 N/50 mm

1) md =      machine direction 2) cmd =     cross machine direction

 

Επιμήκυνση

διαμήκης (md)1) ≥  15 %
εγκάρσια (cmd)2) ≥  15 %

1) md =      machine direction 2) cmd =     cross machine direction

Διαστασιολογική σταθερότητα

διαμήκης (md)1) ≤ |0.5| %
εγκάρσια (cmd)2) ≤ |0.5| %

1) md =      machine direction 2) cmd =     cross machine direction

Αντοχή σε σκίσιμο

διαμήκης (md)1) ≥  150 N
εγκάρσια (cmd)2) ≥  150 N

1) md =      machine direction 2) cmd =     cross machine direction

Αντίσταση αρμού σε αποφλοίωση

Μοτίβο αστοχίας: C, καμία αστοχία στον αρμό (EN 12316-2)

 

Αντίσταση αρμού σε διάτμηση

≥ 600 N/50 mm (EN 12317-2)

 

Αναδίπλωση σε χαμηλές θερμοκρασίες

≤  -25°C (EN 495-5)

 

Απόδοση σε εξωτερική φωτιά

 

BROOF(t1)  <  20° BROOF(t3)  <  10° (EN 13501-5)

 

Συμπεριφορά σε φωτιά

Τάξεως E (EN ISO 11925-2, κατηγοριοποίηση σύμφωνα με EN 13501-1)

 

Επίδραση υγρών χημικών, συμπεριλαμβανομένου του νερού

 

Ανθεκτικό σε πολλά χημικά.

Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για περισσότερες πληροφορίες.

(EN 1847)

 

Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία

Περνάει (> 5000 ώρες / βαθμός 0) (EN 1297)

 

Υδατοστεγανότητα

Περνάει (EN 1928)

Ταξινόμηση σύμφωνα με USGBC LEED

Χρώμα Αρχικά Κατόπιν 3ετούς γήρανσης
RAL 9016 SRI > 82 SRI > 64

Συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του LEED V4 SS credit 5 option 1 Heat Island reduction – Roof.

Σύσταση

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Διάρκεια ζωής

5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30°C. Αποθηκεύστε σε οριζόντια θέση. Μη στοιβάζετε παλέτες ρολών τη μία επάνω στην άλλη ή κάτω απο παλέτες άλλων υλικών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Δήλωση προϊόντος

EN 13956: Πολυμερή συνθετικά φύλλα για υγρομόνωση δωμάτων

Εμφανείς ατέλειες

Περνάει (EN 1850-2)

 

Μήκος

20 m (- 0% / + 5 %) (EN 1848-2)

 

Πλάτος

1,54 m / 2,00 m (-0.5 % / +1 %) (EN 1848-2)

 

Ενεργό πάχος

1,2 mm (- 5 % / + 10 %) (EN 1849-2)

 

Ευθύτητα

≤ 30 mm (EN 1848-2)

 

Επιπεδότητα

≤ 10 mm (EN 1848-2)

 

Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας

1,5 kg/m² (-5 / +10 %) (EN 1849-2)

Ίσως σας ενδιαφέρουν...