Τσιμεντοειδή στεγανωτικά

CERESIT CR 65

τσιμεντοειδή προϊόντα Ceresit

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό κονίαμα CERESIT CR 65

Το Ceresit CR 65 χρησιμοποιείται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες κτιρίων και δομικών στοιχείων, μονολιθικών δεξαμενών νερού και κολύμβησης, σε βάθος νερού <10μ. Είναι κατάλληλο για την περιοδική στεγανοποίηση επιφανειών σε παλαιά κτίρια, στην αρνητική πλευρά. Εφαρμόζεται σε σταθερές επιφάνειες χωρίς ρηγματώσεις, από σκυρόδεμα, τούβλο, επιχρίσματα και τσιμεντοκονίες.

Ιδανικό για τη βελτίωση της αντοχής επιφανειών σκυροδέματος σε κάθε ποιότητα υποστρώματος. Το CR 65 ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 1504-2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελική στρώση σε επιφάνειες χωρίς μηχανικές καταπονήσεις.

  • δημιουργεί στεγανή επιφάνεια
  • υδρατμοπερατό υλικό
  • κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού
  • αποτελεσματική μείωση του πορώδους και της υδατοαπορροφητικότητας της επιφάνειας
  • ενισχύει την επιφανειακή προστασία του υποστρώματος
  • αντιπαγετικές ιδιότητες
  • οικονομική επιλογή στεγανοποίησης
  • εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή και με ψεκασμό
  • ανθεκτικό σε αρνητικές πιέσεις
  • αποτελεσματική προστασία κατασκευών σκυροδέματος

Base: a mixture of cement with mineral fillers and modifiers
Bulk density: approx. 1.4 kg/dm3

Mixing ratio:

– for brush or spray application: 6 – 7 l of water per 25 kg

– for trowel application: 5 – 6 l of water per 25 kg

– Filling: 7 – 8 l of water per 25 kg

Application temperature: from +5°C to +25°C
Application time: up to 2 hours
Pedestrian traffic: after 2 days

Consumption: Required dry thickness of CR 65
Amount of CM 65 (kg/m²)
– damp-proofing 2.0 mm approx. 3.0
– permeability 2.5 mm approx. 4.0
– water column
up to 10 m 3.0 mm approx. 5.0
maximum thickness 5.0 mm approx. 8.0

Ενδεικτική κατανάλωση: 3 – 8 kg/m2
Χάρτινοι σάκοι: 25 kg

Ίσως σας ενδιαφέρουν...