Θερμομονωτικές πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα

Η θερμομονωτική πλάκα ξυλόμαλλου DRVOTERM A2 είναι κατασκευασμένη από πυρήνα πετροβάμβακα (οι ίνες του πετροβάμβακα προσανατολίζονται κάθετα προς την επιφάνεια της σανίδας), και δύο εξωτερικές στρώσεις από ανοργανοποιημένο ξυλόμαλλο. Συνδετικό…

Continue Reading Θερμομονωτικές πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα

FIBRANgeo R-050-AL

Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R-050-AL είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων. Ο πετροβάµβακας FIBRANgeo R-050-AL ανήκει…

Continue Reading FIBRANgeo R-050-AL

FIBRANgeo B-040

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-040 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-040 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών…

Continue Reading FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo BP-ETICSplus

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-ETICSplus είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο…

Continue Reading FIBRANgeo BP-ETICSplus

FIBRANgeo B-050

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-050 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών…

Continue Reading FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-570

Οι ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-570 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-570 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών…

Continue Reading FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo BP-571

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-571 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-571 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών…

Continue Reading FIBRANgeo BP-571

FIBRANgeo BP-70

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-70 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο…

Continue Reading FIBRANgeo BP-70

FIBRANgeo BP-30

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-30 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο…

Continue Reading FIBRANgeo BP-30

FIBRANgeo BP-40

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-40 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ο…

Continue Reading FIBRANgeo BP-40