Θερμομονωτικές πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα

Η θερμομονωτική πλάκα ξυλόμαλλου DRVOTERM A2 είναι κατασκευασμένη από πυρήνα πετροβάμβακα (οι ίνες του πετροβάμβακα προσανατολίζονται κάθετα προς την επιφάνεια της σανίδας), και δύο εξωτερικές στρώσεις από ανοργανοποιημένο ξυλόμαλλο. Συνδετικό…

Continue Reading Θερμομονωτικές πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα

Πλάκες πολυουρεθάνης

Οι Θερμομονωτικές πλάκες αφρώδους πολυουρεθάνης TEMPRA, παράγονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και κάτω από αυστηρές συνθήκες ποιοτικού ελέγχου. Η μοναδική δομή των θερμομονωτικών πλακών TEMPRA από ομοιόμορφες κλειστές κυψέλες με…

Continue Reading Πλάκες πολυουρεθάνης

FIBRANxps 500

Το προϊόν FIBRANxps 500 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Το προϊόν FIBRANxps 500 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ…

Continue Reading FIBRANxps 500

FIBRANxps 400

Το προϊόν FIBRANxps 400 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Το προϊόν FIBRANxps 400 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ…

Continue Reading FIBRANxps 400

FIBRANxps GP

Το προϊόν FIBRANxps GP είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BTμε αυλακώσεις ανά 40 mm και standardγυψοσανίδα 12,5mm. Το προϊόν FIBRANxpsGP εναρμονίζεται με τον…

Continue Reading FIBRANxps GP

FIBRANxps ETICS BT

Το προϊόν FIBRANxps ETICS BT είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με διαμήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις για την καλύτερη πρόσφυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων και συγκολλητικών ουσιών. Το προϊόν…

Continue Reading FIBRANxps ETICS BT

FIBRANxps 300

Το προϊόν FIBRANxps 300 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Το προϊόν FIBRANxps 300 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο…

Continue Reading FIBRANxps 300

FIBRANxps MAESTRO

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις. Έχει διαμόρφωση των 2 μεγάλων πλευρικών ακμών τύπου L και των 2…

Continue Reading FIBRANxps MAESTRO

FIBRANxps MAESTRO-M

Το προϊόν FIBRANxps MAESTRO M είναι σκληρή και αδιάβροχη θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε λεία επιφάνεια στις δύο όψεις και κατά µήκος εγκοπή στη µέση της µιας όψης για εύκολο…

Continue Reading FIBRANxps MAESTRO-M

FIBRANxps INCLINE

Το προϊόν FIBRANxps INCLINE είναι σκληρή και αδιάβροχη θερµοµονωτική πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης µε κεκλιµένη τη µια επιφάνεια, µε κλίση από 0,5% έως 3%. Το προϊόν FIBRANxps INCLINE εναρµονίζεται µε τον…

Continue Reading FIBRANxps INCLINE