Αποθηκευτικοί χώροι γραφείων

Κατά το σχεδιασμό χώρων αποθήκευσης, ειδικά για βαρέα αποθέματα και επαγγελματικό εξοπλισμό, είναι σημαντικό τα δάπεδα να αντέχουν στη φθορά. Ειδικότερα, αυτές οι περιοχές υψηλής δραστηριότητας χρειάζονται ανθεκτικές λύσεις που μπορούν να αντισταθούν στις γρατζουνιές και στην εσοχή με την πάροδο του χρόνου. Το δάπεδο πρέπει επίσης να καθαρίζεται και να συντηρείται εύκολα.

Βασικές απαιτήσεις:

  • Αντοχή στις γρατσουνιές
  • Αντίσταση εσοχής
  • Αντίσταση φορτίου κύλισης
  • Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση