Αίθουσες εκπαίδευσης

Οι τάξεις, όπου οι μαθητές περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο σχολείο, είναι το κλειδί για την πνευματική ανάπτυξη. Επειδή το χρώμα, το φως και η ακουστική επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης, τα δάπεδά μας έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν μοτίβα και χρώματα που είναι γνωστό ότι βελτιώνουν τα επίπεδα προσοχής των μαθητών. Ακόμα είναι σχεδιασμένα για να μειώσουν τους θορύβους που προέρχονται από γειτονικές αίθουσες διδασκαλίας ώστε να τους βοηθήσουν να παραμείνουν διανοητικοί. Επιπλέον, τα δάπεδά μας συμβάλλουν στην καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και δεν απαιτούν τοξικά προϊόντα συντήρησης για να τα διατηρούν καθαρά.

Βασικές απαιτήσεις:

  • Διεγερτική και εστιασμένη ατμόσφαιρα
  • Ακουστική άνεση
  • Ανθεκτικό με διάρκεια ζωής
  • Συμβάλλει στην ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου