Αποδυτήρια και W.C.

Οι τουαλέτες πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και καθαρές ανά πάσα στιγμή. Το δάπεδο πρέπει να συντηρείται εύκολα, με περιορισμένους ή καθόλου αρμούς και στεγανές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε οι τουαλέτες να παραμένουν έτοιμες για χρήση. Για να αποφύγετε την ολίσθηση σε βρεγμένο δάπεδο σε μπάνια, ντους και τουαλέτες, το δάπεδο πρέπει να παρέχει σαφείς οπτικούς και αφής δείκτες (όπως χρώματα, αντιθέσεις και υφές) για να προσδιορίσετε πού συνιστάται προσοχή.

Βασικές απαιτήσεις:

  • Αντιολισθητικό
  • Υγιεινό και εύκολο να καθαριστεί
  • Στεγανές επιφάνειες με περιορισμένες ή καθόλου αρθρώσεις