Χώροι αποστείρωσης και χειρουργεία

Σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακών λοιμώξεων – όπως χειρουργεία, ιατρικά εργαστήρια και αποστειρωμένοι χώροι – τα δάπεδα πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής για να διασφαλίζουν τον έλεγχο των λοιμώξεων και την καθαριότητα του αέρα. Για να διατηρήσουμε μια καθαρή εμφάνιση, τα δάπεδά μας παρέχουν σφραγισμένες επιφάνειες και λιγότερες ενώσεις, και είναι ανθεκτικά σε λεκέδες και χημικά. Αποτρέπουν επίσης τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, έτσι ώστε να μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος δυσλειτουργίας του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Οι σειρές προϊόντων μας προσφέρουν ανθεκτικές και εύχρηστες επιλογές δαπέδων που πληρούν τις απαιτήσεις του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Βασικές απαιτήσεις:

  • Έλεγχος και υγιεινή λοιμώξεων
  • Ανθεκτικό σε λεκέδες, χημικά και απολυμαντικά
  • Χαμηλή ατμοσφαιρική μόλυνση
  • Ηλεκτροστατικός έλεγχος
  • Ανθεκτικό σε βαριά φορτία