Ξηρά Δόμηση

Πλάκα εξωτερικής επένδυσης

FIBRANgyps next / dry construction

Πλάκα με πυρήνα γύψου με επικάλυψη υαλοπιλήματος και στις δύο πλευρές, με ειδικά πρόσμικτα που παρέχουν
εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, δονήσεις, τριβή και κάμψη.
Τύπος GM-H1-A1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15283-1, με πιστοποίηση κατά CE.
Σε συμμόρφωση με το ASTM C1177 για εξωτερική χρήση.

Κατάλληλη για την κατασκευή:

  •  τοιχοποιίας, οροφής ξηράς δόμησης σε εξωτερικούς χώρους,
  • σε χώρους με αυξημένη υγρασία,
  • ως υπόστρωμα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης,
  • αρχιτεκτονικά στοιχεία σε εξωτερικούς χώρους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τιμή Μονάδα Πρότυπο ΕΝ
Τύπος πλάκας GM-H1-A1 κατά CE EN 15283-1
Διαστάσεις 1200 x 2400 (2000) mm
Πάχος 12,5 mm
Βάρος πλάκας 10 kg/m2
Διαμόρφωση ακμών λοξές ακμές, με επικάλυψη υαλοπιλήματος
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (στους 10° C) λD= 0,225 W/m*K EN 12664
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ = 6 ΕΝ 12572
Συμπεριφορά στη φωτιά Class A1 EN 13501-1
Ειδική θερμότητα cp= 1,0 kJ/kg EN 12524
Απορρόφηση νερού ≤ 3 % κατά βάρος ΕΝ 520, ΕΝ 15283-1
Αντοχή στην ανάπτυξη μικροοργανισμών Επιφάνεια με επίχρισμα FIBRANgyps NEXT COAT ανθεκτική UNI 8986
Οριακή καμπτική αντοχή: εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 210 Ν ΕΝ 15283-1
Οριακή καμπτική αντοχή: διαμήκης κατεύθυνση ≥ 537,5 Ν ΕΝ 15283-1
Διαστάσεις (mm) Αριθμός πλακών Βάρος (kg) Ποσότητα (m2)
1200 x 2400 50 1440 144
1200 x 2000 50 1200 120

Όπως δηλώνεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε πρόσβαση για διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων σας ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση νόμιμους λόγους, στέλνοντας ένα email στο d.argyriou@argynet.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην Argynet, Στενών Πόρτας 20, 16121 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Ίσως σας ενδιαφέρουν...